logo


“Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei”
Nr.8.2.4.0/15/I/001

Seminārs
“Inovācijas augstākajā izglītībā”


2018.gada 12.jūnijā Akadēmiskās informācijas centrs sadarbībā ar Augstākās izglītības padomi rīkoja semināru “Pārmaiņu virzieni augstākās izglītības telpā”.

Semināra mērķis bija gūt padziļinātu ieskatu par inovāciju būtību un to nepieciešamību augstākajā izglītībā.

Semināra laikā teorētiskais materiāls mijās ar grupu darbu un tika apskatīti tādi jautājumi kā: inovāciju būtība, veidi un vadīšanas pieejas; inovāciju nepieciešamība augstākajā izglītībā; vadīšanas inovācijas augstākajā izglītībā un studiju un pētniecības procesa inovācijas.

Semināru vadīja Augstākās izglītības padomes locekle, projekta eksperte Dr., prof. Tatjana Volkova.
Tajā piedalījās 20 dalībnieki no Akadēmiskā informācijas centra, Augstākās izglītības padomes, Augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas padomes un Studiju akreditācijas komisijas.

 

 

 
www.clarus.lv