logo


“Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei”
Nr.8.2.4.0/15/I/001

Akadēmiskās informācijas centrs ESF projekta “Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei” ietvaros ir uzsācis pilotakreditācijas augstākās izglītības iestādēs


Liepājas Universitātes studiju virzienu “Izglītība, pedagoģija un sports” laika periodā no 30.janvāra līdz 3.februārim vērtē eksperti no Bulgārijas Īrijas un Latvijas.

Rīgas Tehniskajā universitātes studiju virzienu “Arhitektūra un būvniecība” laika periodā no 30.janvāra līdz 4.februārim vērtē eksperti no Grieķijas, Beļģijas, Īrijas, Lietuvas un Latvijas.

Rīgas Celtniecības koledžas studiju virzienu “Arhitektūra un būvniecība” laika periodā no 6.februāra līdz 8.februārim vērtē eksperti no Latvijas un Lietuvas.

Vidzemes augstskolas studiju virzienu “Viesnīcu un restorānu servisa, tūrisma un atpūtas organizācija” laika periodā no 6. februāra līdz 9.februārim vērtē eksperti no Īrijas un Latvijas.

Banku augstskolas studiju virzienu “Ekonomika” laika periodā no 13.februāra līdz 15.februārim vērtē eksperti no Latvijas, Slovēnijas un Lietuvas.

Latvijas Universitātes studiju virzienu “Ģeogrāfija un zemes zinātne” laika periodā no 13.februāra līdz 15.februārim vērtē eksperti no Latvijas, Igaunijas, Somijas un Polijas.

Olaines Mehānikas un tehnoloģiju koledžas studiju virzienu “Ķīmija, ķīmijas tehnoloģija un biotehnoloģija” laika periodā no 13.februāra līdz 15.februārim vērtē eksperti no Latvijas un Spānijas.

Ventspils augstskolas studiju virzienu “Informācijas tehnoloģijas, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātnes” laika periodā no 13.februāra līdz 16.februārim vērtē eksperti no Latvijas, Horvātijas, Lietuvas un Grieķijas.

Daugavpils Universitātes studiju virzienu “Valodu un kultūras studijas, dzimtās valodas studijas un valodu programmu studijas” laika periodā no 20.februāra līdz 23. februārim vērtē eksperti no Latvijas, Igaunijas un Austrijas.

SIA “Baltijas starptautiskā akadēmijas” studiju virzienu “Sociālā labklājība” laika periodā no 20.februāra līdz 23.februārim vērtē eksperti no Latvijas, Beļģijas un Somijas.

Rīgas Aeronavigācijas institūta studiju virzienu “Transports un pakalpojumi” laika periodā no 20.februāra līdz 23.februārim vērtē eksperti no Latvijas, Itālijas un Čehijas.

Rīgas Stradiņa universitātes studiju virzienu “Veselības aprūpe” laika periodā no 19.februāra līdz 25.februārim vērtē eksperti no Latvijas, Lielbritānijas un Rumānijas.

Pirms vizīšu uzsākšanas ekspertiem bija iespēja uzzināt padziļinātāku informāciju par Latvijas izglītības sistēmu, augstākās izglītības iestāžu skaitu un sadalījumu Latvijā, studentu skaitu un izmaiņām pēdējos gados, studiju virzieniem, kā arī kvalitātes nodrošināšanas attīstības procesu Latvijā.

21.02.2017.

 

 

w  
www.clarus.lv