Augstākās izglītības padome (AIP) ir Latvijas Republikas patstāvīga institūcija, kas izstrādā augstākās izglītības valsts stratēģiju, īsteno augstskolu, valsts institūciju un sabiedrības sadarbību augstākās izglītības attīstīšanā, pārrauga augstākās izglītības kvalitāti, nodrošina kvalitatīvu lēmumu par augstāko izglītību pieņemšanu.

AIP, saskaņā ar "Augstskolu likuma" 66. pantu, apstiprina Saeima uz četriem gadiem trīspadsmit locekļu sastāvā. Padomes locekļi no sava vidus aizklātā balsošanā ievēlē Padomes priekšsēdētāju un viņa vietnieku.

Padomes tiesiskais pamats ir Satversme, Saeimas un Ministru Kabineta tiesību akti, "Augstskolu likums" un Augstākās izglītības padomes nolikums.

Apstiprināts AIP sastāvs Saeimas 2021.gada 21.janvāra sēdē

AIP sastāvā Saeimas 13.12.2018. sēdē apstiprināta LSA deleģētā pārstāve Justīne Širina. Publicēts: Latvijas Vēstnesis 14.12.2018., Nr.246 (6332)

AIP sastāvā Saeimas 13.12.2018. sēdē apstiprināts LUA deleģētais pārstāvis Artūrs Zeps. Publicēts: Latvijas Vēstnesis 14.12.2018., Nr.246 (6332)

Apstiprināts AIP sastāvs Saeimas 2016.gada 08.decembra sēdē

Par Augstākās izglītības padomes apstiprināšanu. Publicēts: Latvijas Vēstnesis > 27.12.2012., Nr. 202 (4805)

 

 

 
www.clarus.lv

Informējam, ka tīmekļa vietne www.aip.lv darbības nodrošināšanai un apmeklētāju statistikas apkopošanai izvieto sīkdatnes. Sīkāka informācija par Sīkdatnēm un Privātuma politiku pieejama → šeit

Iestatījumi Apstiprinu

Sīkdatņu iestatījumi

Pamata sīkdatnes

Šīs sīkdatnes nodrošina pamata funkcionalitāti – informācijas par jūsu izvēli saglabāšanu. Šīs sīkdatnes nav iespējams atspējot.

Atļaut analītikas sīkdatnes

Šīs sīkdatnes atļauj mums saprast, kā apmeklētāji mijiedarbojas ar mūsu vietni, atklāj kļūdas un nodrošina labāku vispārējo analīzi

Saglabāt X